Mitsubishi Expander Automatic 1.500 cc

Sewa mobil Mitsubishi Expander Automatic murah di Bali

Kapasitas: 7 Orang
Setir Sendiri: IDR 425,000 / 24 Jam
+ Sopir: IDR 525,000 / 10 Jam
+ Sopir & BBM: IDR 625,000 / 10 Jam

Menu