Honda Jazz Automatic 1500 cc

Sewa mobil jasss di bali

Kapasitas: 5 Orang
Setir Sendiri: IDR 350,000 / 24 Jam
+ Sopir: IDR 450,000 / 10 Jam
+ Sopir & BBM: IDR 550,000 / 10 Jam

Menu